สถิติ
เปิดเมื่อ17/02/2013
อัพเดท17/05/2014
ผู้เข้าชม17624
แสดงหน้า23427
บทความ
y
ปฎิทิน
May 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ทำเนียบเจ้าอาวาส ( วัดบางน้อย ) (เข้าชม 517 ครั้ง)

 

ทำเนียบเจ้าอาวาส วัดบางน้อย

๑.  พระอุปัชฌาย์ สุข                                                         ไม่ปรากฏปีที่ครองวัด
                       
๒.  พระอุปัชฌาย์ นวน                                                      ไม่ปรากฏปีที่ครองวัด

๓.  พระอุปัชฌาย์อยู่ ( หลวงพ่ออยู่  ปญฺญโค ) จ.ต.           ไม่ปรากฏปีที่ครองวัด

๔.  พระอธิการใหญ่                                                            ไม่ปรากฏปีที่ครองวัด

๕.  พระอุปัชฌาย์ทรัพย์ (หลวงพ่อทรัพย์  ฐิตธมฺโม) จต.    ไม่ปรากฏปีที่ครองวัด

๖.  พระครูสมุทรคุโณทัย จต./ชท. อุปัชฌาย์  (หลวงพ่อแจ่ม โฆสโก สกุลเดิม นิสัยโสม)   
      ครองวัดระหว่าง ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  มรณภาพ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓

๗.  พระอธิการห้อย โอหิตภาโร  ( สกุลเดิม บุญจันทร์ )ครองวัดระหว่าง   ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ 
      มรณภาพ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

๘.พระครูสมุทรสุธี  จต. / ชท. อุปัชฌาย์  (เกิน สุจิณฺโณ  สกุลเดิม เลื่อนลอย ) ครองวัดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๕ 
     ลาสิกขาเพศ เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

๙. พระครูสมุทรโสภณ  ชท.   ( โสภณ อภิชาโต สกุลเดิม จันทร์เปี่ยม )ครองวัดตั้งแต่ วันที่ พ.ศ. ๒๕๓๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖
     พรรษา ๔๑    มรณภาพเมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๕ : ๔๕ น. 
     มรณภาพ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ อายุ ๖๑ ปี ๕๑ วัน พรรษา ๔๑

๑๐. พระปลัดสายชล  นิติสาโร  (วิจิตจำนงค์)  ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกฎมหาเถรสมาคม
      เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖