สถิติ
เปิดเมื่อ17/02/2013
อัพเดท17/05/2014
ผู้เข้าชม17621
แสดงหน้า23424
บทความ
y
ปฎิทิน
May 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ประวัติวัดบางน้อย (เข้าชม 2806 ครั้ง)

 

ประวัติวัดบางน้อย
 
                    วัดบางน้อย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ๒๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่บริเวณวัด ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๑ เมตร ยาว ๖๕ เมตร  อาณาเขตของวัดบางน้อย  
ทิศเหนือ จรด คลองบางน้อย  ทิศตะวันออก จรดคลองบ้านใต้    ทิศตะวันตก จรด ที่ดินส่วนบุคคล ทิศใต้จรด
ที่ธรณีสงฆ์วัดบางน้อยเดิม   
                     
                    วัดนี้เป็นวัดโบราณ  ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างเมื่อใด    มีชื่อเรียกตามชาวบ้านว่า“วัดต้นมะนาวบ้าง” 
“วัดโคกมะนาวบ้าง”  แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างและทำไมจึงเรียกว่า  “วัดต้นมะนาว”   “วัดโคกมะนาว”
หรือที่ก่อสร้างวัดขึ้นนี้ เดิมอาจเป็นพื้นที่โคกสูงและอาจจะมีต้นมะนาวอยู่จำนวนมาก จึงได้เรียกชื่ออย่างนั้น
โดยเฉพาะด้านทิศเหนือของวัดมีคลอดตัดผ่านด้านซ้ายมือไปออกแม่น้ำแม่กลองด้านขวามือไปออกคลองดำเนินสะดวกซึ่งสามารถไปถึงกรุงเทพมหานครได้โดยทางเรือและลำคลองนี้มีชื่อว่าคลองบางน้อย ต่อมาจึงเรียกชื่อว่า วัดน้อยซึ่งจะเห็น
หลักฐานที่สำคัญได้ที่เหรียญรูปหลวงพ่ออยู่ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้รูปที่ ๓  ต่อมาทางราชการกับชาวบ้านในละแวกนี้
คงเห็นความสำคัญของคลองบางน้อยนี้และเพื่อให้สอดคล้องกับคลองจึงให้ชื่อว่า “วัดบางน้อย”
                   
                         วัดบางน้อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานที่แน่นอนจากการสันนิษฐานจากสิ่งก่อสร้างซากปรักหักพัง    ตลอดจนวัสดุที่ใช้ก่อสร้างในยุคนั้น ก็คงจะเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือ รัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี พ.ศ.  ๒๒๑๕  อาทิเช่น ลูกนิมิตที่ฝังรอบโบสถ์เก่า เป็นหินศิลาแรงแต่ลูกไม่กลมเหมือนในปัจจุบันภายในหลุมนิมิตก็จะมีเบี้ยใส่หม้อกะนนท์ แต่เบี้ยเหล่านั้นเมื่อขึ้นมาสัมผัสอากาศก็เปื่อยยุ้ยไปเสียหมด แม้แต่อิฐมอญ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างก็มีขนาดใหญ่มาก คือยาวประมาณ ๑ ศอก หนาเกือบ ๕ นิ้วอิฐในสมัยโบราณเขาต้องเจาะรูเพื่อระบายความร้อนเวลาเผาอิฐถึงจะสุกใช้งานได้มีคุณภาพดี และศาลาการเปรียญ  สร้างด้วยไม้ในสมัยหลวงพ่ออยู่เป็นเจ้าอาวาส  ซึ่งเคยได้สอบถามผู้สูงอายุ  ท่านบอกว่าเกิดมาก็เห็นศาลาหลังดังกล่าวแล้ว
                หากถืออายุการสืบค้นขึ้นไป กอปรกับที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามได้มีหนังสือที่ พ.ศ. ๐๐๖๖/๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ รับรองสถานะความเป็นวัดในพระพุทธศาสนาตั้งแต่   พ.ศ. ๒๒๑๕            

สรุปได้ว่า  วัดบางน้อยสร้างมาตั้งแต่สมัยใดไม่แน่นชัดแต่สันนิฐานได้ว่าวัดบางน้อยสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปี
                ต่อมาในสมัยที่ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการอยู่  ปญฺญโค ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ นับว่าเป็นยุคแรกที่มีบันทึกและหลักฐานปรากฏที่เกี่ยวข้องกับ วัดบางน้อย    เช่น     มีการสร้างเหรียญของท่านใน   ปี พ.ศ. ๒๔๕๙   มีการสร้างพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งได้ระบุว่าหลวงพ่อคงวัดบางกะพ้อมท่านปั้นถวายหลวงพ่ออยู่      ปญฺญโค   ส่วนหลักฐานส่วนอื่นได้ถูกไฟไหม้เสียหายหมดเมื่อ  วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖  เวลา ๑๖.๐๐ น.